Cestovné kancelárie

Každý z nás zaregistroval problém v cestovnom ruchu spôsobený kovidovou pandémiou. Tá sa priamo dotkla mnohých odvetví podnikania a rovnako tak sa dotkla aj spotrebiteľov, ktorí mali záujem o dovolenku a pred pandémiou, prípadne počas nej si zájazd zakúpili.


O čo sa konkrétne jedná?


Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z.z., upravoval podmienky fungovania cestovných kancelárií za situácie, že z nejakého dôvodu cestovná kancelária nie je v stave zájazd sprostredkovať po tom, čo si ho spotrebiteľ objednal a riadne zaplatil.


V marci roku 2020 sa však situácia v podnikaní na celom svete zmenila, a ako sme už vyššie spomenuli, vplyv kovidovej pandémie zasiahol ako prvé odvetvie cestovného ruchu.

Národná rada SR v zrýchlenom konaní schválila 20. mája vládny návrh novely zákona o zájazdoch, ktorý mal zmierniť dopady koronakrízy na cestovné kancelárie. Na úkor spotrebiteľov vláda sanovala cestovný ruch, a to aj napriek protestom europoslanca, občianskych združení, ktorých predmetom činnosti je ochrana práv spotrebiteľov. Táto novela odporuje nielen právu EÚ, ale aj Ústave SR, Občianskemu zákonníku a zákone o ochrane spotrebiteľa.  

Pani prezidentka Zuzana Čaputová novelu zákona aj napriek protestom podpísala.


Mnoho zájazdov sa v dohodnutom termíne kvôli pandémii neuskutočnilo a to aj napriek tomu, že boli spotrebiteľmi riadne uhradené.

Nie všetky cestovné kancelárie spotrebiteľom finančné prostriedky vrátili. takýto postup totiž umožnila spomínaná zmena zákona.

Vláda zaviedla viaceré kategórie spotrebiteľov a rozdelila ich na tých, ktorí majú nárok na vrátenie peňazí od cestovnej kancelárie a na tých, ktorí nemajú.

Ďalej, v prípade, ak cestovné kancelárie od zmluvy o zájazde odstúpili ešte pred účinnosťou zákona, vláda rozhodla, že spotrebitelia nemajú právo na vrátenie peňazí (zaviedla sa absolútnej neprípustná retroaktivita zákona).

Cestovné kancelárie spotrebiteľom za zrušené zájazdy ponúkajú vouchery , akési poukážky, na základe ktorých niekedy v budúcnosti môže spotrebiteľ zájazd absolvovať. Problém je, že nikto z nás predsa nevie, ako dlho bude kvôli pandémii cestovanie ešte te obmedzené, či tá ktorá cestovná kancelária, v ktorej sme si zájazd zakúpili bude existovať ešte o rok, že?  

Európska Komisia pohrozila pre porušovanie práv spotrebiteľov slovenskou vládou žalobou. Tvrdí, že cestovné kancelárie nemôžu peniaze spotrebiteľov zadržiavať. A spotrebiteľ má mať možnosť voľby - má právo na vrátenie peňazí, alebo si môže zvoliť poukaz - voucher. Nik mu nesmie diktovať ato ani na základe zákona, že nemá právo na vrátenie peňazí, ak sa zájazd neuskutoční.    

Slovensko sa zaviazalo k zmene tak, aby teda zákon nebol v rozpore s únijným právom av neprospech spotrebiteľa. K zmene malo dôjsť v marci 2021 s účinnosťou od 1. mája 2021.

Koncom marca však Európsku komisiu slovenská vláda informovala, že pozmeňujúci návrh zatiaľ neprijali a že sa začne nový legislatívny postup. Slovensko teda svoje právne predpisy nezmenilo, stále sú v neprospech spotrebiteľov, mnohým spotrebiteľom cestovné kancelárie finančné prostriedky za zaplatené zájazdy nevrátili. Preto Európska Komisia iniciovala konanie proti Slovensku, podala žalobu na ESD. A samozrejme, v prípade neúspechu budeme sankcie znášať my všetci, z našich daní.

 

Takéto poradenstvo Vám môže ušetriť finančné prostriedky aj čas.

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

 

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo