O nás

Sme nezávislá spotrebiteľská organizácia, ktorú tvoria vysokoškolsky vzdelaní ľudia s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Dlhodobo sa špecializujeme na ochranu práv spotrebiteľov formou prednášok, konferencií, praktického vzdelávania, prípadne priamo poradenstvom a pomocou, článkami, podcastami, videami a pod.    

Našou snahou je oboznámiť čo najširšiu spotrebiteľskú verejnosť s ich právami a povinnosťami.  

Snažíme sa práva spotrebiteľov chrániť informovaním o možnostiach procesnej obrany v konkrétnych spotrebiteľských sporoch, oboznamovaním ich s aktuálnou legislatívou, slovenskou judikatúrou ako aj s európskou legislatívou.

Ste podnikateľom a máte záujem sa dozvedieť niečo viac o Vašich povinnostiach vo vzťahu k spotrebiteľovi? Aj Vám je venovaná naša stránka, pretože možno práve s nami sa Vám rozšíria obzory a budeme nápomocní pri riešení Vášho problému.

Kontaktujte nás