Pokuty za neoprávnené použitie spoplatnených ciest v Maďarsku

Pokuty za neoprávnené použitie spoplatnených ciest v Maďarsku

 

Opäť tu máme prípad, kedy za neoprávnené použitie spoplatnených ciest v Maďarsku bola vodičovi doručená suma na úhradu takto:

- 40 € pokuta + 49 € trovy právneho zastupovania

 Je pravdou, že Maďarsko vymáha pokuty za jazdy bez diaľničnej známky prostredníctvom advokátskej kancelárie, ktorá má sídlo na Slovensku.

 Ale

  •  Ak nie ste klientom tejto advokátskej kancelárie, trovy právneho zastúpenia nehraďte. 
  • Trovy hradí ten, kto s kanceláriou ako klient uzatvoril zmluvu o právnych službách. Samozrejme nie v prípade, ak trovy protistrane prizná súd. 
  • Ak advokátska kancelária žiada pokutu, vyžiadajte si od nej splnomocnenie na zastupovanie maďarskej spoločnosti a až po obdržaní splnomocnenia uhraďte pokutu.