Európske spotrebiteľské centrum

Milí spotrebitelia,

v dnešnom článku Vám poradíme čo robiť v prípade, ak ako spotrebiteľ máte problém so zahraničným predajcom. Nielen hranice štátov sú otvorené, ale aj trh sa nám otvoril a nakupovanie v zahraničí či už osobne ale online sú úplne bežné. Práve preto by sme dnes chceli písať o tom ako sa brániť proti nekalým obchodným praktikám a ako postupovať v prípade, že sú porušované práva nás, spotrebiteľov. Pri nákupoch cez internet je možné, že predajcom je spoločnosť so sídlom v zahraničí. Túto skutočnosť si spotrebiteľ pri nákupe z internetovej stránky ani nemusí uvedomovať. Ak však dôjde k situácií, že je potrebné zakúpený tovar vrátiť alebo reklamovať, vtedy platí iný režim ako keď nakupujete od obchodníka so sídlom v domovskej krajine – zo Slovenska. Hovorím o cezhraničných nákupoch. Samozrejme nie len o online nákupoch. Jedná sa o akýkoľvek nákup tovarov a služieb zo zahraničia.

Na Slovensku pôsobí Európske spotrebiteľské centrum (ďalej len „ESC“), ktoré spotrebiteľom poskytuje bezplatnú pomoc v oblasti ochrany spotrebiteľských práv. Do pôsobnosti ESC patrí problematika s cezhraničnými nákupmi v EÚ, na Islande, v Nórsku alebo vo Veľkej Británii. Existuje sieť európskych ESC, ktorá pozostáva z 30 centier vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, na Islande v Nórsku a vo Veľkej Británii. Tieto kancelárie sa špecializujú na poskytovanie bezplatných informácií, poradenstva a pomoc spotrebiteľom, ktorí majú problémy s cezhraničnými transakciami vo vyššie spomínaných krajinách. Taktiež komunikujú a spolupracujú s orgánmi EÚ, poznajú problémy spotrebiteľov z praxe a vedia navrhovať legislatívne úpravy na poli ochrany spotrebiteľov tak na národnej ale aj európskej pôde. Úlohou ESC v prípade sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom je bezplatné poradenstvo, pomoc, prípadne správne nasmerovanie pri riešení problémov ktoré nastanú napríklad v procese reklamácie tovaru alebo služby. Zamestnanci ESC sa snažia nájsť kompromis a poradiť v súlade s platnou legislatívou toho ktorého štátu.

Ako sa uvádza na oficiálnej webovej stránke ESC, do pôsobnosti ESC patrí najmä:

  • Poradiť vám ohľadne práv spotrebiteľa pre oblasť nakupovania a cestovania podľa vnútroštátneho práva a práva EÚ;

  • Poskytnúť vám praktické tipy ako sa vyhnúť problémom, ktoré vám môžu ušetriť peniaze;

  • Pomôcť pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov s obchodníkmi z iných členských štátov EÚ, Islandu, Nórska alebo Veľkej Británie.

  • Spojiť sa s obchodníkom, aby sme sa pokúsili problém vyriešiť;

  • Poradiť vám ohľadne ďalších krokov, pokiaľ zmierlivé riešenie nie je možné, ako napr. alternatívne riešenie sporov, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo iné právne konanie;

  • Pomôcť vám s nájdením organizácie, ktorá môže prevziať váš prípad na ďalšie riešenie/konanie.

Zdroj: https://esc-sr.sk/o-nas/

Možno ste sa ako spotrebitelia do takej situácie ešte nedostali, odporúčame však preventívne navštíviť webovú stránku ESC, kde nájdete výborné články ohľadne najčastejších problémov s ktorými sa spotrebitelia stretávajú pri cezhraničných nákupoch. https://esc-sr.sk/

Praktické rady tu nájdete na tému online nakupovania, ohľadne reklamačnej doby, záručnej doby, doby na opravu tovarov. Taktiež sú tu praktické rady a články ohľadne nákupu dovolenky, nákupu leteniek, výborné články o právach cestujúcich lietadlom, o právach spotrebiteľov v prípade zrušeného letu či meškania letu, info ako postupovať pri strate batožiny o problémoch s požičovňami vozidiel a pod.

ESC je možné osloviť a požiadať o radu a pomoc aj pri alternatívnom riešení sporu. ESC sa zaoberá mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov s cezhraničným aspektom. To znamená, že v prípade sporu medzi slovenským spotrebiteľom a slovenským predávajúcim je potrebné kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu či už v prípade podania sťažnosti alebo v prípade záujmu o alternatívne riešenie sporu. ESC oslavujeme v prípade cezhraničného obchodu, čiže slovenský spotrebiteľ vs. zahraničný predávajúci (so sídlom v niektorej z 27 členských krajín EÚ na Islande v Nórsku a vo Veľkej Británii) .

Toľko v krátkosti na tému Európske spotrebiteľské centrum. Ak ste o tejto inštitúcii nevedeli, sme radi, že sme posunuli novú informáciu a určite odporúčame navštíviť oficiálnu webovú stránku ESC, kde nájdete množstvo odborných článkov a cenných rád.

V prípade, že máte otázky k spotrebiteľským témam pošlite nám mail na: pomocspotrebitelomoz@gmail.com. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránkewww.pomocspotrebitelom.sk

 

Pomoc spotrebiteľom

Jana&Jana