PETIČNÝ HÁROK obec IŽA

Milí spotrebitelia!

Rozhodli sme sa Vám dať do pozornosti túto petíciu z dôvodu, že ochrana environmentálneho spotrebiteľa je pre nás tiež veľmi dôležitá a aj environmentálny spotrebiteľ má svoje práva.

Ide o petíciu za prešetrenie dodržiavania podmienok stanovených príslušnými orgánmi v povolení
o prevádzkovaní skládky tuhého odpadu a okamžité obmedzenie ukladania odpadu na skládku
prevádzkovateľa REKO RECYCLING spol. s r. o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876 do vyšetrenia skutkového stavu.

AK máte záujem podporiť petíciu svojim podpisom, je potrebné si stiahnuť petičný hárok, ktorý je dostupný na tomto odkaze:
https://drive.google.com/file/d/1nHJGHwRxgpwx9hE0YxAbuwR7C5Q9MEap/view?usp=sharing

Následne je potrebné hárok vyplniť, podpísať a zaslať na adresu predsedníčky petičného výboru:
Ing. Zuzana Matejičková, Hlavná 505/24, 946 39 Patince.