Rozhodcovský rozsudok

Rozhodcovské konanie je už snáď notoricky známe každému.  

Ak ste sa nebránili žalobou, s najväčšou pravdepodobnosťou Vás veriteľ práve na základe rozhodcovského rozsudku bude exekvovať.

Aj v tomto štádiu konania sa je možné brániť. K tomu, aby Vaša procesná obrana bola účinná potrebujete si pripraviť:

  • upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré Vám bolo doručené (dostupné u súdneho exekútora, alebo na príslušnom všeobecnom súde),

  • rozhodcovský rozsudok

  • zmluvu o úvere

  • rozhodcovskú zmluvu