Vymáhajú odo mňa dlh

Ak veriteľ (banka, nebankovka) Vás vyzýva na vrátenie dlhu, a Vy si nie ste ako spotrebiteľ istý, či výška dlhu je skutočne taká, ako veriteľ deklaruje, vždy máte možnosť osloviť občianske združenie, ktorého predmetom je ochrana práv spotrebiteľa, prípadne advokáta osloviť, aby túto výšku dlhu skontroloval. Prípadne, aby preveril, či dlh nie je premlčaný.  

Námietku premlčania môžete písomne vzniesť veriteľovi, no ten ju nemusí akceptovať. A aj napriek Vašej námietke môže súdne konanie iniciovať.

Túto možnosť máte samozrejme aj v už prebiehajúcom súdnom konaní, ktoré inicioval veriteľ.

Ak bude dlh premlčaný, postačuje Vám v konaní pred súdom vzniesť námietku premlčania, v takom prípade na ňu súd musí prihliadať. Námietka premlčania predstavuje jednostranný právny úkon dlžníka, ktorým sa dlžník môže úspešne brániť voči uplatnenému premlčanému právu. Účinným vznesením námietky premlčania dochádza k zániku nároku a súd nemôže uplatnené právo v súdnom konaní priznať. Na základe tejto skutočnosti sa právo stáva tzv. naturálnou obligáciou.

Ako sme vyššie spomenuli, vznesenie námietky premlčania je Vašim oprávnením, ktoré odporúčame vždy využiť.

Nevyužitie oprávnenia vzniesť námietku premlčania znamená, že hoc je nárok veriteľa premlčaný, súd veriteľovi právo prizná. Teda, ak námietku premlčania za situácie, že nárok veriteľa je premlčaný nevznesiete, budete ako spotrebiteľ povinný plniť, hoc by ste toto pri účinnom vznesení námietky premlčania nemuseli, nemuseli by ste platiť to, čo veriteľ po Vás žiada.

Posúdiť premlčanie odporúčame na právne zdatnú osobu.

Nezabúdajte, že ak sa rozhodnete súdiť a nebudete v konaní úspešný, hoci máte postavenie spotrebiteľa, trovy právneho zastúpenia budete musieť protistrane nahradiť.