Vzor podnetu na SOI v súvislosti s dodatočne účtovanými palivovými poplatkami  


 Milí naši spotrebitelia,
 
Už pred týždňom sme Vám poskytli vzor podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorý
určite mnoho z Vás využilo a verím že aj využijete. Nakoľko máme neustále množstvo otázok
v tejto oblasti, stále nám posielate nové podnety s ktorými žiadate o radu, rozhodli sme sa
poskytnúť ďalší vzor. Nakoľko sa jedná o rozdielny prípad ako sme zverejnili minulý týždeň,
pripájame vzor nového podnetu. Veríme, že mnohí z Vás sa v ňom nájdete a využijete tento
vzor na svoju ochranu a na hájenie svojich spotrebiteľských práv.
Vaše otázky nám stále pribúdajú takže aj z toho je zrejmé, že Slováci tento rok veľa cestujú,
chcú cestovať a ešte budú cestovať nakoľko je možné, a zjavne si to všetci uvedomujeme,
že môže prísť opäť doba, keď cestovanie nebude možné. Asi aj z tohto dôvodu je vašich
podnetov tak veľa. Z čoho ale máme veľkú radosť. Veľmi nás teší, keď Vám môžeme poradiť
a pomôcť.
Preto Vás opäť vyzývame, chráňte svoje práva, hájte svoje záujmy, nenechajte sa odradiť
nikým a ničím, je dôležité bojovať za svoje veci, ak viete, že ste v práve.
Pretože iba tak je možné zmeniť správanie dodávateľov služieb voči spotrebiteľom.
No.... Vzhľadom na skutočnosť, že SACKA - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a
cestovných agentúr na našu výzvu z minulého týždňa doposiaľ nereagovala, pripomíname,
že naša ponuka stále platí. Veľmi radi vysvetlíme pro bono, ako sa má cestovný ruch robiť
súladne s únijným právom súčasne pri zachovaní práv spotrebiteľov ako aj práv cestovných
kancelárií a cestovných agentúr.
 
Opäť preto ponúkame vzor podnetu na SOI v súvislosti s dodatočne účtovanými palivovými
poplatkami  zasielaných spotrebiteľom od cestovných kancelárií, s ktorou sa môžete obrátiť
na SOI buď zaslaním podnetu poštou, alebo elektronicky cez link:
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Nech sa páči, samotný vzor sťažnosti, s ktorou sa môžete obrátiť na SOI so svojim podnetom. Áno, takto je možné zmeniť správanie dodávateľov služieb voči spotrebiteľom.

Link na vzor sťažnosti:

https://docs.google.com/document/d/1nZ2M-w2IjlQ_Z5_3Q7gex1cpHzdFuMnXbeM4NmGa3EQ/edit?usp=sharing

 
Nech sa páči. A naozaj, brániť sa oplatí.
 
Jana&Braňo&Jana