Vzor podnetu na SOI v súvislosti s palivovými a environmentálnymi poplatkami  

Milí naši spotrebitelia,  

dnešný článok bude opäť stručný, no dúfame že mnohým pomôže.

Dovoľte sa nám poďakovať za množstvo podnetov práve v súvislosti doúčtovaním palivových a environmentálnych príplatkov.

Aj keď si mnohé CK myslia, že tak, ako to klientom doručujú a oznamujú je v poriadku, nie je tomu tak.

Samozrejme, nie každého spotrebiteľa je to problém. . No sú rodiny, ktoré si zakúpili dovolenku za posledné peniaze, prípadne si na ňu požičali (ani jeden z týchto príkladov žiaľ nie je ideálny), alebo ide o viacčlenné rodiny , pričom v týchto prípadoch rozdiel v cene môže predstavovať niekoľko stovák.

Možno by nás SACKA mohla pozvať a veľmi radi vysvetlíme pro bono, ako sa to má robiť súladne s únijným právom súčasne pri zachovaní práv spotrebiteľov ako aj práv cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

O tom ale pochybujeme, rovnako tomu tak bolo aj pri zmene zákona o cestovnom ruchu. Tiež sme na pôde MH SR za účasti ministra p. Sulíka, predstaviteľov SACky na Výbore vysvetľovali.

Márne.

Ako to dopadlo už všetci vieme. CK boli sanované na úkor spotrebiteľov. A prípadné sankcie vyplývajúce z podanej žaloby Európskou komisiou na ESD voči SR sa dotknú nás všetkých.

 

V prípadoch, na ktoré ale poukazujeme sa však máte možnosť milí spotrebitelia brániť adresne.

Preto ponúkame vzor sťažnosti, s ktorou sa môžete obrátiť na SOI so svojim podnetom. Áno, takto je možné zmeniť správanie dodávateľov služieb voči spotrebiteľom.

Link na vzor sťažnosti: 
https://docs.google.com/document/d/1VJMio52ZSHrmosAaqiCdKDmxUAkNwswBzTUZEvxGMnA/edit?usp=sharing


Nech sa páči. A naozaj, brániť sa oplatí.  

Vaše prípadné otázky k spotrebiteľským témam nám zasielajte na mail: pomocspotrebitelomoz@gmail.com.

Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Pomoc spotrebiteľom a na webovej stránke www.pomocspotrebitelom.sk.

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo