Zvyšovanie cien plynu-odpoveď VSE

Zdravíme Vás.
Prinášame Vám odpovede distribútorov plynu na náš dotaz tak, ako sme Vám sľúbili vo vysielaní.
Nech sa páči.
Naša otázka a odpoveď Východoslovenská energetika Holding a.s.:
Dobrý deň prajem.
Pán minister hospodárstva Richard Sulík sa opakovane v médiách vyjadril tak, že zákazníci, ktorí podpíšu so Slovenským plynárenským priemyslom (ďalej len ako “SPP”) ako štátnym dodávateľom plynu štvorročnú zmluvu v roku 2026 zaplatia 76 € namiesto súčasných 43 € za megawatthodinu (MWh) .
Teda že cena plynu pre tieto domácnosti vzrastie postupne počas nasledujúcich štyroch rokov o 76 %, pričom najvýraznejšie
sa zvýšia na budúci rok, a to o 34 %.
Domácnosti, ktoré sa na štyri roky viazať nechcú, majú možnosť podpísať ročnú zmluvu.
V tom prípade im ceny plynu vzrastie o 42 % plus o infláciu.
Tá by mala byť podľa Sulíka v tomto roku na úrovni 12 %.
Dostupné na:
https://tvnoviny.sk/.../195675-preferujete-zmluvu-s-spp...
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ako “ÚRSO” ) stanoví na základe aktuálneho vývoja na burzách
vyššie regulované ceny, no tie sa zákazníkov so zmluvami od SPP týkať nebudú.
Sme občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je ochrana práv spotrebiteľov. Venujeme sa edukácii v oblasti spotrebiteľských
práv, pričom články zverejňujeme na našej webovej stránke :
www.pomocspotrebitelom.sk
A na sociálnej siete facebook, stránka s názvom :
Pomoc spotrebiteľom
A raz mesačne sa pravidelne prihovárame našim poslucháčom v relácii s rovnomenným názvom “Pomoc spotrebiteľom” na stanici
slobodného vysielača.
Otázka zvyšovania cien plynu trápi domácnosti - spotrebiteľov a zaujímajú sa o vyjadrenia ministra hospodárstva.
Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o informáciu pre spotrebiteľov, akým spôsobom bude postupovať Vaša spoločnosť.
A akým spôsobom predpokladáte úpravu cien plynu.
O Vaše vyjadrenie si dovoľujeme požiadať preto, aby sme ho mohli sprostredkovať spotrebiteľom a aby si tí slobodne a
predovšetkým rozumne vybrať distribútora plynu bez toho, aby boli nútení zmeniť svoje ekonomické správanie v svoj prípadný neprospech.
Odpoveď Východoslovenská energetika Holding a.s.:
Dobrý deň,
ďakujeme za Váš email a za otázky, ktoré ste nám zaslali.
Na prvú otázku, ako postupuje naša spoločnosť, radi odpovieme. Naša spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. pozorne sleduje dianie na trhu so zemným plynom. Aktuálne pozorne prepočítavame a analyzujeme možné ponuky. Cenový návrh podáme v termíne v súlade s platnou legislatívou.
Z uvedeného vyplýva, že dnes je ešte skoro odpovedať na druhú otázku o úpravách cien plynu a spotrebiteľom ponúknuť detailnú odpoveď.
Ďakujeme za pochopenie.
V prípade doplňujúcich otázok, alebo budúceho záujmu o odpoveď nás neváhajte opätovne kontaktovať.

Pomoc Spotrebiteľom

Jana&Jana&Braňo